Algemene bepalingen

kmbrandstore.nl is onderdeel van Tom Lintsen B.V. (hierna Lintsen Kappers), geregistreerd onder KVK 818559780, gevestigd aan de Van Nesstraat 33, 2402AV te Alphen aan den Rijn, Nederland. Het BTW nummer van Lintsen Kappers is: NL818559780B01. Wij willen benadrukken dat wij geen onderdeel zijn van KEVIN.MURPHY Nederland. Door bij kmbrandstore.nl een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van kmbrandstore.nl akkoord gaat. kmbrandstore.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Door digitale weergave van de foto’s en films op onze website en in onze brochures en tevens kleurinstellingen van uw beeldscherm, kunnen de kleuren van de door ons geplaatste foto’s in onze webshop niet voor 100% gegarandeerd worden. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u kmbrandstore.nl hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door kmbrandstore.nl aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan kmbrandstore.nl worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan kmbrandstore.nl heeft verstrekt.

2) Toepasselijkheid

A) Op alle aanbiedingen en bestellingen bij kmbrandstore.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

B) Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door ons, lees kmbrandstore.nl, is ingestemd.

C) kmbrandstore.nl behoud zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

D) Omdat kmbrandstore.nl in Nederland is gevestigd zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3) Overeenkomsten

A) Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

B) Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website kmbrandstore.nl of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. kmbrandstore.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto’s en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4) Prijzen / Aanbiedingen

A) Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

B) Alle aanbiedingen van kmbrandstore.nl zijn vrijblijvend en kmbrandstore.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

C) Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

D) kmbrandstore.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat dit het een fout betreft, heeft kmbrandstore.nl het recht de bestelling te weigeren.

5) Betaling

A) Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL worden betaald.

B) Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van kmbrandstore.nl is bijgeschreven.

C) Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft.

6) Verzendkosten

kmbrandstore.nl rekent slechts order- en of verzendkosten binnen Nederland tot 30,- EURO. Tot 30,- EURO bedragen de verzendkosten slechts 2.95 EURO. Boven de 30,- EURO rekent kmbrandstore.nl geen order- en of verzendkosten. Voor de KEVIN.MURPHY mini’s geldt een toeslag op de verzendkosten van 3,-EURO tot een totaal bestelbedrag van 12,- EURO. De pakketten worden verzonden in samenwerking met PostNL / My Parcel.

7) Retourzendingen

A) U heeft het recht uw bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@kmbrandstore.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

B) Retourneer uw bestelling naar het onderstaande adres:

Lintsen kappers
t.a.v. KM Brandstore
Van Nesstraat 33
2404 AV ALPHEN AAN DEN RIJN

C) Een retourzending wordt alleen geaccepteerd wanneer het product in nieuwstaat verkeerd.

D) Na uw aanmelding van de retourzending wordt het aankoopbedrag, mits aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, binnen 14 dagen op uw rekening teruggestort.

8) Omruilen

U heeft het recht het product binnen 30 dagen na aflevering inclusief de factuur te retourneren en om te ruilen, mits het aan de zaken voldoet zoals in artikel 7A en B zijn benoemd.

9) Levering

A) De door kmbrandstore.nl opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding

B) De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

C) Het grootste deel van ons assortiment bestaat uit standaard artikelen welke doorlopend verkrijgbaar zijn. Deze zijn in de regel op voorraad en/of binnen enkele dagen te leveren. Er zijn echter ook veel producten welke veelal niet meer bij te bestellen zijn en daarvoor geldt dan ook op=op. Het kan dus sporadisch voorkomen dat u een product bestelt welke niet meer te leveren is. Wij stellen u hiervan uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte. Samen kunnen we eventueel naar een passend alternatief zoeken.

D) Het kan voorkomen dat kmbrandstore.nl een bepaald artikel niet direct kan leveren. Wij brengen u per e-mail hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorg daarom dat u bij het aanmaken van uw bestelling een juist e-mailadres vermeldt en deze regelmatig controleert. kmbrandstore.nl houdt uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen.

E) Indien u een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt omdat de oorspronkelijk bestelde goederen niet beschikbaar zijn of op basis van het herroepingrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen terugbetaling plaatsvinden.

F) De bestelling wordt door kmbrandstore.nl in samenwerking met PostNL bij u afgeleverd.

10) Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan kmbrandstore.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

11) Garantie

Voor door v geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. kmbrandstore.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Voor de duidelijkheid: garantie wordt verleend door de fabrikant of importeur en vrijwel nooit door de winkel waar je het artikel koopt.

12) Persoonsgegevens

A) kmbrandstore.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

B) kmbrandstore.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse en Europeese wet- en regelgeving in acht.

13) – Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.